Restrukturyzacje przedsiębiorstw – upadłości konsumenckie!

 

Restrukturyzacja przedsiębiorstw to skuteczny sposób na reorganizację i wyeliminowanie problemów utrudniających rozwój lub utrzymanie płynności finansowej firmy. Sprawdzi się zarówno w przypadku tych działalności, które już znajdują się w trudnej sytuacji, jak i takich, którym zależy na optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Etapy restrukturyzacji:

1. Konsultacje – restrukturyzacja to złożony proces, wymagać będzie niejednego spotkania w celu doprecyzowania wszystkich założeń.

2. Szczegóły działania restrukturyzacji – diagnoza przyczyny kryzysu oraz dobranie odpowiedniego trybu przeprowadzenia restrukturyzacji.

3. Przygotowanie dokumentacji do otwarcia postępowania – etap zgromadzenia i przygotowania niezbędnej dokumentacji. Zawarcie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Utworzenie listy wierzycieli oraz wierzytelności ze wskazaniem ich wysokości.

4. Otwarcie postępowania – publikacja obwieszczenia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Od momentu publikacji obowiązuje ochrona przed m.in.: kolejnym zajęciem komorniczym, zajęciem z US czy ZUS itp. Ochrona obejmuje także brak możliwości wypowiedzenia umów przez wierzycieli.

5. Negocjacje z wierzycielami – negocjacje z wierzycielami mające na celu zmianę terminów wymagalności spłaty, zaprzestanie ewentualnej windykacji, a przede wszystkim obniżenie wysokości zadłużenia, które pozostanie do spłaty.

6. Zatwierdzenie układu przez sąd – przygotowany i zatwierdzony przez wierzycieli układ zostaje złoży do sądu. Po jego zatwierdzeniu przez sąd możliwe jest wykonywanie układu. Od wskazanego momentu następuje rozpoczęcie realizacji układu na nowo wynegocjowanych warunkach.

Upadłość konsumencka jest dostępnym i skutecznym narzędziem, które umożliwia osobom zadłużonym odzyskanie kontroli nad swoimi finansami. Dzięki upadłości konsumenckiej można znacznie zmniejszyć lub umorzyć swoje zadłużenie, co daje szansę na świeży start finansowy i długofalową stabilizację:

  • blokada windykacji
  • umorzenie długów
  • ochrona dłużnika
  • realny plan spłaty

Proces upadłości konsumenckiej rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu rejonowego. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która jest niewypłacalna, czyli nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań przez co najmniej trzy miesiące. Sąd rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

W trakcie postępowania upadłościowego, dłużnik podlega nadzorowi syndyka, który jest odpowiedzialny za ocenę majątku dłużnika oraz sprzedaż w celu spłaty wierzycieli. W przypadku osób, które są w związku małżeńskim, może być również konieczne ustalenie rozdzielności majątkowej.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, dłużnik jest zwolniony z obowiązku spłaty swoich zobowiązań w całości lub w części. Sąd ustala plan spłat, który dostosowany jest do aktualnych możliwości finansowych dłużnika. Plan ten określa wysokość rat i długość okresu spłaty, które są dostosowane do sytuacji finansowej dłużnika.